Gereelde vraeMoet ek ʼn testament hê ?

Ja ! Om te voorkom dat u erfgename baklei in ʼn tyd van rou en swaarkry, sal ʼn testament help om alles duidelik uiteen te sit. ʼn Testament is van groot waarde wanneer u graag wil hê u bates moet optimaal benut word na u dood.

Watter bates bemaak ek in my testament ?

Enige bates – gewoonlik tasbare bates soos eiendomme, voertuie, masjiene, toerusting, meubels en juwele asook ontasbare bates soos patente, handelsmerke en ondernemings.

Wanneer rapporteer ek ʼn bestorwe boedel ?

Rapporteer aan die Meester binne 14 dae vanaf datum van dood.

Wat is die doel en rol van ʼn eksekuteur ?

Die eksekuteur is die persoon wat benoem word in ʼn testament om die wense van die oorledene uit te voer. Die eksekuteur se hoofdoel is om die bates in die boedel te beskerm, uitkerings te maak aan begunstigdes en alle skuld en belasting van die boedel te betaal. Die eksekuteur se rol is om seker te maak dat die fondse in die boedel nie wanbestuur word nie.

Indien ʼn familielid genomineer is as eksekuteur in ʼn testament, mag hy / sy hulp verkry van ʼn derde party, soos byvoorbeeld Estate Support ?

Ja, indien ʼn eksekuteur benoem word wat nie oor die nodige kennis beskik om die boedel te behartig nie, kan hy / sy hulp inspan van ʼn party wat wel professionele hulp kan bied.

Wat kan ek nou doen om boedelbelasting te verminder ?

Kontak ons vir ʼn konsultasie waarin ons al die moontlikhede kan bespreek en belastingstrukture kan verskaf wat die mees effektiefste by u boedel pas.  Hierdie strukture sluit in kapitaalwinsbelastingberekeninge asook hoe u dit nou reeds tot die minimum kan beperk.

T: (011) 789-1605  |  F: (011) 789-7995  |  E: admin@estatesupport.co.za
Blok A, Surreylaan 363, Ferndale, Randburg
Posbus 324, Randburg, Johannesburg, 2125
Boedelbeplanning, Testamente
& Bestorwe boedeladministrasie