Estate Support will help you to draw up a will or to restructure your current will to clearly set out your wishes. Estate Support sal u help om ʼn testament op te stel of om u huidige testament te herstruktureer sodat u wense duidelik daaruit blyk.


Estate Support Dienste

TestamenteWanneer ʼn testament opgestel word kan daar baie struikelblokke en fyn detail wees.

ʼn Paar daarvan kan die volgende insluit:
 1. Die belangrikste stap is om seker te maak u testament is op datum deur dit na elke groot gebeurtenis in u lewe op te dateer soos byvoorbeeld ʼn huwelik, die dood of ʼn egskeiding.  Tesame met dit moet u ook verseker u testament word aangepas wanneer wetswysigings plaasvind, soos kapitaalwinsbelastingvrystellings, om te verseker u ontvang die maksimum belastingvoordele.

 2. Deur u testament op datum te hou sal ook beteken dat u alle vorige testamente moet herroep.  Dit is nie noodwendig die geval dat ʼn nuwe testament ʼn vorige testament herroep nie.  U moet seker maak die frase “Hiermee herroep ek alle vorige testament en kodisille en hierdie is my laaste testament”.  Wanneer u van ʼn derde party gebruik maak hou hul gewoonlik die oorspronklike kopie namens u en daarom moet u die oorspronklike aanvra en vernietig wanneer u ʼn testament herroep.  Groot komplikasies kan ontstaan as daar twee aktiewe testamente is, veral as dit lei tot konflik tussen die twee testamente. 

 3. Maak seker dat u testament te alle tye aan die Wet op Testamente nr. 7 van 1953 voldoen.  U kan maklik hiervan afwyk deur een van die volgende eenvoudige aksies:
  • ʼn Begunstigde van die testament onderteken die testament as ʼn getuie.
  • ʼn Begunstigde van die testament stel die testament op namens die testateur.

   Hierdie aksies kan lei tot begunstigdes wat niks erf of minder erf as wanneer die testament opgestel is en aan al die nodige vereistes voldoen.

 4. Nomineer altyd ʼn eksekuteur wat selfs na u dood u sake sal beskerm.  Indien u nie ʼn eksekuteur benoem nie maak dit nie u testament ongeldig nie, maar dit kan die bestorwe boedelproses vertraag.  Indien die eksekuteursvergoeding nie spesifiek in die testament genoem word nie, sal die maksimum vergoeding van toepassing wees (3.5% van die bruto waarde van die bates van die boedel en 6% van alle inkomste ingevorder deur die eksekuteur na datum van dood).

 5. Spesifiseer altyd of u bates bemaak word met of sonder ʼn oorblywende lening / verband.  Die aanname mag gemaak word dat ʼn bate sonder skuld bemaak word aan ʼn begunstigde aangesien die skuld betaal sal word uit die boedel, alhoewel dit die oorskot van die boedel verminder.

 6. Boedelbeplanning en die opstel van ʼn testament gaan hand-aan-hand.  U moet bewus wees van die belastingimplikasies wat veroorsaak kan word deur bemakings in u testament asook of daar genoegsame fondse sal wees vir alle bemakings, belasting en eksekuteursfooie.

Die bogenoemde punte is slegs ʼn druppel in die emmer wanneer dit vergelyk word met al die faktore wat in ag geneem moet word wanneer ʼn testament opgestel word.  ʼn Wyse man het eens gesê Met inagneming van die kennis wat nodig is om 'n testament behoorlik op te stel, is die betaling vir goeie raad met die opstel van u testament 'n baie klein prys om te betaal".

Estate Support sal u help om ʼn testament op te stel of om u huidige testament te herstruktureer sodat u wense duidelik daaruit blyk.

T: (011) 789-1605  |  F: (011) 789-7995  |  E: admin@estatesupport.co.za
Blok A, Surreylaan 363, Ferndale, Randburg
Posbus 324, Randburg, Johannesburg, 2125
Boedelbeplanning, Testamente
& Bestorwe boedeladministrasie