Estate Support Dienste

BoedelbeplanningDeel van hierdie diens sal uitmaak om kwaliteit tyd te spandeer om ʼn struktuur te bied wat u in die bes moontlike belastingposisie sal plaas na u dood om sodoende u aanspreeklikheid vir inkomstebelasting, kapitaalwinsbelasting en boedelbelasting te beperk. Verskeie moontlikhede sal gegee kan word op verskillende situasies. 

Die hoofdoelwit van boedelbeplanning is om u sake so te reël dat u en u erfgename die meeste voordeel trek uit u bates gedurende u leeftyd en so ook na u dood.  

Daar is heelwat voordele rakende die beplanning van u boedel:

  • Voorkom die verdeling van bates.
  • Elimineer likiditeitsprobleme.
  • Beskerm u bates / eiendom.
  • Minimaliseer uitgawes soos die kostes rakende oordrag van eiendom.
  • Beplanning van begrafnisreëlings en kostes.
  • Verminder belasting.
  • Verseker dat u besigheid glad kan verloop na u dood.
  • Kies ʼn bevoegde eksekuteur om u boedel te hanteer na u dood.
T: (011) 789-1605  |  F: (011) 789-7995  |  E: admin@estatesupport.co.za
Blok A, Surreylaan 363, Ferndale, Randburg
Posbus 324, Randburg, Johannesburg, 2125
Boedelbeplanning, Testamente
& Bestorwe boedeladministrasie